זמן אלול, ימים נוראים, ראש השנה ויום הכיפורים

שיעורי שנמסרו לאורך השנים, ע"י מו"ר הרב דרוקמן זצ"ל, על הימים הנוראים, יום הכיפורים, ראש השנה וזמן אלול