"...שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" (פרק ו', משנה ב')

במבט ראשון, קביעת המשנה מעוררת תמיהה - האם מי שלומד תורה ומקיים את מצוותיה הוא אכן 'חופשי' יותר?
על-ידי בחינה מחודשת של המושגים 'עבד' ו'בן חורין' מברר הרב דרוקמן זצ"ל כי אכן, רק 'עבד ד' - הוא לבדו חופשי'.

 
אנו מזמינים אתכם, גם השבוע, להצטרף ללימוד משנה בפרקי אבות על פי תורת הרב דרוקמן זצ"ל.

לצפייה  בקובץ הלימוד לחצו על התמונה: 


---------------------------
 
 

לימוד פורה!
 
 
לפניות הארות והערות כתבו לנו