שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 33 דק' 
נושא שיעור: "הוי מתאבק בעפר רגליהם"