שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 23 דק' 
נושא שיעור: "הוי דן את כל האדם לכף זכות"