שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 49 דק' 
נושא שיעור: "עשה לך רב וקנה לך חבר"