שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 42 דק' 
נושא שיעור: "משנת אנשי כנסת הגדולה"