שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 14 דק' 
נושא שיעור: "דמותו של הלל"