שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 15 דק' 
נושא שיעור: "ארבע מידות באדם"