שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 20 דק' 
נושא שיעור: "ארבע מידות בדעות"