שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 13 דק' 
נושא שיעור: "ארבע בנותני צדקה"