שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 11 דק' 
נושא שיעור: "ארבע בהולכי בית המדרש"