שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 48 דק' 
נושא שיעור: "תלמידי אברהם ותלמידי בלעם"