שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 24 דק' 
נושא שיעור: "עשרה ניסיונות"