שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 12 דק' 
נושא שיעור: "נבראו ערב שבת"