שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 27 דק' 
נושא שיעור: "הרבה להם תורה ומצוות"