שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 52 דק' 
נושא שיעור: "רבי אלעזר המודעי"