שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 51 דק' 
נושא שיעור: "דמותו של רבי עקיבא"