שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 28 דק' 
נושא שיעור: "חביב אדם"