שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 35 דק' 
נושא שיעור: "דברי תורה בשולחן"