שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 36 דק' 
נושא שיעור: "משנת רבי אליעזר"