שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 13 דק' 
נושא שיעור: "הוו זהירין ברשות"