שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 18 דק' 
נושא שיעור: "אף הוא ראה"