שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 40 דק' 
נושא שיעור: "איזוהי דרך ישרה"