שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 16 דק' 
נושא שיעור: "דמותו של רבי"