שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 31 דק' 
נושא שיעור: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"