שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 53 דק' 
נושא שיעור: "חשיבות לימוד התורה"