שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 44 דק' 
נושא שיעור: "הדרכת רבי אליעזר בן יעקב"