שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 27 דק' 
נושא שיעור: "דמותו של רבי אליעזר בן שמוע"