שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 32 דק' 
נושא שיעור: "משנת ר' ינאי ור' מתיא"