שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 42 דק' 
נושא שיעור: "ילד וזקן בלימוד תורה"