שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 43 דק' 
נושא שיעור: "מוציאין את האדן מן העולם"