שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 20 דק' 
נושא שיעור: "לומד על מנת ללמוד ולעשות"