שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 45 דק' 
נושא שיעור: "המכבד את התורה"