שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 21 דק' 
נושא שיעור: "קיים התורה בעוני ובעושר"