שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 37 דק' 
נושא שיעור: "דמותו של הלל"