שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 10 דק' 
נושא שיעור: "ודישתמש בתגא חלף"