שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 7 דק' 
נושא שיעור: "עשה תורתך קבע"