שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 16 דק' 
נושא שיעור: "בין רשב"ג לשמעון הצדיק"