שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 41 דק' 
נושא שיעור: "אהבה שאינה תלויה בדבר"