שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 26 דק' 
נושא שיעור: "המזכה את הרבים"