שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 29 דק' 
נושא שיעור: "חיה רעה וגזל מתנות עניים"