שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 38 דק' 
נושא שיעור: "תוכן משנתנו"