שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 34 דק' 
נושא שיעור: "בטוב העולם נידון"