שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 25 דק' 
נושא שיעור: "יראה וחכמה"