שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 36 דק' 
נושא שיעור: "חביבים ישראל"