שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 39 דק' 
נושא שיעור: "המהלך בדרך ושונה"