שנה: תשע"ח
זמן שיעור:22 דק' 
נושא שיעור: "מעשיו קודמים לחוכמתו"