שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 30 דק' 
נושא שיעור: "שנים שיושבים"