שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 55 דק' 
נושא שיעור: "רבי שמעון בן נתנאל"