שנה: תשע"ח
זמן שיעור: 29 דק' 
נושא שיעור: "תלמידי רבן יוחנן בן זכאי"